CORLINE SK

realizace 2017 WIWE

WIWE používa celosvetovo unikátny inteligentný algoritmus, ktorý vyhodnocuje parametre EKG vĺn a poukazuje na možné riziko vzniku mozgovej príhody spôsobenej fibriláciou srdcových siení a na riziko náhlej srdcovej zástavy. Keď poznáme riziko, môžeme ho zmeniť!

www