Berndorf Sandrik s.r.o.

Berndorf Sandrik s.r.o.

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. je spoločnosť vychádzajúca z dlhoročnej tradície  so zameraním sa na kvalitu výrobkov a tým aj spokojnosti zákazníkov.

Rok výroby:2020

Zpracovali jsme:

Slovo klienta:

Vychádzajúc z doterajších skúseností pri tvorbe webových aplikácií s inými spoločnosťami sme vstupovali do spolupráce so spoločnosťou ARSY line s.r.o. s veľkými obavami ale zároveň aj s nádejou,  že  to o čom nás presvedčili pri rokovaniach sa naplní v plnej miere po uzavretí zmluvy a následnej realizácii. Musíme konštatovať, že  cesta nie je vždy priamočiara a jednoduchá, hlavne v tejto oblasti kde definície pojmov a parametrov  sa mení každý deň z dôvodu neustáleho napredovania technológií s tým súvisiacich. Napriek tomu musíme konštatovať (na základe doterajšej spolupráce), že spolupráca so spoločnosťou ARSY line s.r.o. rozplynula naše počiatočné obavy a naplnila naše nádeje a to vďaka prístupu pracovníkov tejto spoločnosti k akémukoľvek problému resp.otázke, ktorý sa vyskytol(a) v priebehu tvorby tohto diela. Základ úspešného dokončenia diela  hľadali vždy v riešení, ktoré sa čo najviac približovalo k našim potrebám.

Ďakujeme za férový prístup a  prajeme Vám na vašej ceste ešte veľa takých spokojných zákazníkov.

Ing. Štefan Janček | konateľ spoločnosti

Web reference

creative studio