Vážíme si vás!

SATUM

Péče o zdraví je mimořádně specifickým oborem, který až na výjimky nelze srovnávat s jinými lidskými činnostmi. Výjimečnost zdravotní péče spočívá v tom, že jejím středobodem jsou celospolečensky nejuznávanější hodnoty, tedy lidské zdraví a život.

Dobře známe specifika poskytování zdravotnických služeb i fungování zdravotnických zařízení a kombinací vhodných pojistných produktů dokážeme pokrýt rizika vyplývající z jejich provozu – ať už jde o nemocnice, ordinace odborných lékařů nebo lázeňské komplexy. Navíc dokážeme citlivě vyvážit požadavky na pojištění dané legislativou s péčí o další rizika v tomto oboru.

Rok výroby:2019

Celkově jsme pro klienta zpracovali

creative studio